Reglement KWBN

Tijdens de avondvierdaagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wordt dit niet nageleefd dan mag de organisatie diskwalificatie in acht nemen. Inschrijfgeld wordt NIET terug betaald.

1 Elke deelnemer

Elke deelnemer dient zich op het schoolplein te verzamelen. We starten precies om 18:00 uur, ben je op dat moment niet aangemeld dan telt die avond als zijnde niet gelopen.

2 Afval

De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken. Bij de rustpunten en start locatie staan afval containers/prullenbakken.

3 Commerciële handel

De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciële handel tijdens de avondvierdaagse zoals bloemen en of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

4 EHBO

Voorafgaand aan de wandelavond staat bij de startlocatie een EHBO-er. Tijdens de wandeltocht lopen er EHBO-ers en BHV-ers mee.

5 Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij des startlocatie. Worden deze niet opgehaald tijdens de avondvierdaagse dan gaan ze met de organisatie mee naar huis. Deze behoud het nog 1 week na de Avondvierdaagse in bezit.

6 Illegale deelname

De organisatie constateert dat het aantal illegale deelnemers (deelname zonder ervoor te betalen) de laatste jaren toeneemt. De organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich toch te laten inschrijven. Het organiseren van een wandel evenement kost veel geld. Ook zijn de illegale wandelaars niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden. Illegale deelnemers hebben deze geen recht op een beloning of een consumptie op de pauzepunten.

7 Inschrijven

Inschrijven is alleen mogelijk via onze website. Vul het formulier in en klik op verzenden. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen wij niet verwerken. Het geld dient u over te maken naar de daarvoor bestemde rekening (zie website).

8 Inschrijfkosten

Inschrijving voor de avondvierdaagse kost € 7,00.

9 Verkeersregelaars

De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. De wandelaars zijn verplicht aanwijzingen van deze verkeersregelaars op te volgen.

10 Medailles

De wandelaar is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de correcte medaille. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een medaille. Indien een wandelaar een nieuwe medaille wenst, dan zal hiervoor een vergoeding moeten worden betaald. Voor uitreiking van een medaille is het voor de wandelaar noodzakelijk dat deze aan alle vier de avonden deelgenomen heeft. Wanneer de medaille de fout is van de organisatie, wordt dit zo snel mogelijk gecorrigeerd.

11 Afstanden

Iedereen loopt de afstand van 5 km per avond. Personen van 4 t/m 8 jaar kunnen uitsluitend onder begeleiding deelnemen.

12 Parkeren

Bij de startlocatie is parkeergelegenheid. Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plekken. Bij foutparkeren is het krijgen van een bon aanwezig. Parkeren dus op eigen risico. De Avondvierdaagse is hiervoor niet aansprakelijk.

13 Privacy

Naam en adres gegevens van de wandelaars worden opgestuurd naar de wandelbond t.b.v. mailing. De wandelbond verstrekt deze gegevens niet aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

14 Slecht weer

Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie om 17.45 gezamenlijk een beslissing. (eerder bellen heeft dus geen zin). Voor meer informatie omtrent de besliswijze kijkt u bij FAQ.

15 Spandoeken

Het is niet toegestaan spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende teksten of afbeeldingen

16 Toiletten

Tijdens de avondvierdaagse kan gebruik worden gemaakt van de toiletten op de start- en eindlocatie.

17 Verzekering

Iedere deelnemer(ster) is, indien hij/zij op de deelnemerslijst voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden. Door deel te nemen onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN en aanwijzingen van algemeen leider, officials en politieautoriteiten. Het is verboden tijdens de wandeltochten mede-wandelaars/sters overlast te bezorgen door draagbare radio’s en/of ander soort geluidsdragers (zoals grammofoonspeler, walkman, discman, mp3 speler, iPod enz….), tenzij deze zijn voorzien van een hoofdtelefoon.

18 Weigering deelname door organisatie

De organisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. U dient zich aan de regels, aanwijzingen van de organisatie te houden. Volgt u deze niet op kan u geweigerd worden en zult u geen herindeling krijgen.

Wij als organisatie dienen ons te houden aan de regels en wettelijke voorschriften van de KWBN. Indien u zich er niet aan houdt, volgt diskwalificatie